19.06.2019 / Aktualności

Pokazać ciepłą krawędź

Liczby mówią za siebie: nie ma jeszcze wprawdzie oficjalnych danych Global Footprint Network dotyczących tego, którego dnia w tym roku zużyjemy tyle zasobów, ile Ziemia jest w stanie odnowić w ciągu całego roku. W roku 2018 przeciążenie Ziemi nastąpiło 1 sierpnia.  Jeszcze w roku 1987 dzień ten przypadał 19 grudnia. Patrząc z perspektywy ekonomicznej, ludzkość od tak zwanego Dnia Długu Ekologicznego popadła w deficyt, ponieważ zużyła już całe swoje zasoby i dlatego musi korzystać z dodatkowego źródła, jakim jest Ziemia (źródło: Wikipedia / Global Footprint Network).

Wysokie zużycie zasobów przez kraje uprzemysłowione

Ze względu na wysoki poziom konsumpcji w krajach uprzemysłowionych i nowo uprzemysłowionych oraz szybki wzrost liczby ludności data w kalendarzu wciąż przesuwa się do przodu (źródło: niemiecki Federalny Urząd Ochrony Środowiska).

Profil dystansowy Thermix utrzymuje ciepło w pomieszczeniu, a chłód na zewnątrz, krawędź okna po stronie pomieszczenia jest ciepła.Profile dystansowe Thermix wyraźnie ograniczają straty ciepła przy krawędzi szyby. Obrzeże okna pozostaje cieplejsze od strony pomieszczenia – jest to tak zwana ciepła krawędź w szybie.

Tegoroczne liczby są już dostępne dla poszczególnych krajów (p. ilustracja). Wszystkie kraje uprzemysłowione żyją już w tym momencie na kredyt. Gdyby wszyscy ludzie zużywali tyle zasobów, co na przykład Niemcy, Ziemia byłaby przeciążona już 3 maja.

Potrzebujemy trzech planet, aby w zrównoważony sposób pokryć tak duże zużycie. Aby ponownie cofnąć Dzień Długu Ekologicznego, niezbędne są duże starania. Zmniejszenie emisji CO2 o połowę spowodowałoby na przykład przesunięcie tej daty o 89 dni.

Podpis pod zdjęciem: Krajowy Dzień Długu Ekologicznego to dzień, w którym nastąpiłby globalny dzień przeciążenia Ziemi, gdyby wszyscy ludzie zużywali tyle zasobów, co w danym kraju.

Niewielki wkład: izolacyjne szyby zespolone z Thermix

Każdy z nas może codziennie wnieść swój wkład poprzez: oszczędzanie energii, kupowanie regionalnych i sezonowych artykułów spożywczych, częstsze pozostawianie w domu samochodu lub korzystanie z energooszczędnych produktów, takich jak ciepła krawędź Thermix do wielotaflowych izolacyjnych szyb zespolonych.

Profile dystansowe z aluminium działają jak mostek cieplny, przez co krawędź przeszklenia po stronie pomieszczenia przy niskich temperaturach zewnętrznych silnie się ochładza pomimo ogrzewanych pomieszczeń, a wartościowa energia grzewcza jest tracona. Profil dystansowy Thermix wyraźnie ogranicza straty ciepła przy krawędzi szyby. Obrzeże okna pozostaje cieplejsze od strony pomieszczenia – jest to tak zwana ciepła krawędź w szybie. W ten sposób nasze profile dystansowe przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Zużycie zasobów i bilans ekonomiczny podczas produkcji Thermix TX Pro i Thermix Low Psi znajduje się w Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD).