15.11.2017 / Aktualności

Fundacja Ensinger: Pomoc dla tych, którzy próbują sobie sami pomóc w Nigerii

Fundacja Wilfried und Martha Ensinger Stiftung już od dwudziestu lat wspiera projekt szkoły w nigeryjskiej wiosce Nimo. Dzięki pomocy fundacji udało się wybudować szkołę podstawową, do której aktualnie uczęszcza 525 dzieci.

Ponadto fundacja współfinansowała zakup urządzeń medycznych, studnię wody pitnej oraz budowę szkoły ponadpodstawowej. W 2011 r. miało miejsce uroczyste otwarcie „Viktor Frankl New Dimension Secondary School”. Tego lata najstarsi uczniowie mogli po raz pierwszy zdawać egzaminy końcowe. Trzydziestu jeden absolwentów odebrało świadectwa uprawniające do podjęcia studiów zgodnie z obowiązującym w Afryce Zachodniej standardem WAEC.

Kształcenie – dobrze sprawdzający się model

Obie dobrze wyposażone szkoły okazały się dużym sukcesem, który w znacznej mierze zawdzięczają kadrze doskonale wykształconych i bardzo zaangażowanych nauczycieli. Wielu uczniów zwyciężało już w konkursach krasomówczych, matematycznych oraz na najlepsze wypracowania. Osoby niezainteresowane uzyskaniem prawa do studiowania na uniwersytecie mogą również zdobyć zawód w szkole średniej.

Wspieranie dzieci i młodzieży w perspektywie długoterminowej

Wilfried i Martha Ensinger angażują się nie tylko na rzecz założonego przez siebie rodzinnego przedsiębiorstwa Ensinger, lecz od zawsze wspierają też innych zarówno w kraju, jak i za granicą. Już w latach siedemdziesiątych powołali do życia pierwsze projekty pomocy w Brazylii. Po założeniu fundacji Wilfried Ensinger Stiftung w 1997 r. organizowane były kolejne akcje. Większość projektów, w tym budowa szkół w krajach rozwijających się oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych i zakładów naukowych w Niemczech, jest objęta opieką przez wiele lat i służy zwłaszcza dzieciom i młodzieży.

Pozostałe programy pomocowe i projekty fundacji: http://www.wilfried-ensinger-stiftung.de/en/support-priorities