2019-01-29 / Aktualności 

EVI, BOOM i T.I.C.K.

Ensinger pielęgnuje kulturę usprawnień również na arenie międzynarodowej. Dla tego dążenia ustalono zasady w ramach ciągłego procesu usprawnień (KVP), które są zawarte w misji przedsiębiorstwa. Pracownicy odgrywają przy tym kluczową rolę, ponieważ najlepiej wiedzą, w czym tkwi problem. Każdy może i powinien przedstawiać swoje pomysły, aby w ten sposób aktywnie tworzyć oraz usprawniać swoje miejsce pracy.
Ilustracja Szklana kula na dłoni z napisem EVI Excellence
Trzy filary zapewniają ciągłe usprawnienia
Strukturalny ciągły proces usprawnień funkcjonuje w firmie Ensinger już od dziewięciu lat. Z biegiem czasu był stale rozwijany i modyfikowany. Program nosi nazwę instrument usprawnień Ensinger (w skrócie EVI) i jest oparty na trzech filarach:
 

1. Operacyjny instrument usprawnień Ensinger z niewielkimi usprawnieniami (KAIZEN) realizowany prostymi metodami i środkami, które pracownicy mogą od razu zastosować, co pomaga uczynić każdy dzień nieco lepszym (EVI to Go). W bardziej złożonych przypadkach zespoły otrzymują wsparcie podczas moderowanych warsztatów EVI. Prowadzą je szkoleni w firmie moderatorzy. W przypadku zagadnień, które obejmują różne działy i trwają dłużej, stosowane są projekty usprawnień. Wykorzystywana jest przy tym metoda Lean Six Sigma. Podczas wyszukiwania rozwiązań wewnętrzny zespół KVP doradza działom i uzgadnia działania.

2. Kształcenie i dokształcanie stanowi podstawę kultury usprawnień. Wszyscy pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni w najbliższych latach, aby poznać metody EVI i móc je stosować. Do dokształcania służą szkolenia dla specjalistów, np. moderacja lub kształcenie Lean Six Sigma Green Belt.

3. Kontrola skuteczności umożliwia mierzenie usprawnień, aby przedstawić każdemu korzyści i skuteczność działania. Pomiary odbywają się nie tylko z uwzględnieniem wartości pieniężnych, ale również na podstawie systemu punktowego. Wielu usprawnień nie da się bowiem wyrazić w euro.
Wykres: Metody i działania EVI operacyjnegoMetody i działania EVI operacyjnego
Ilustracja Szkolenie moderatorów BOOM w Ensinger Inc. w Stanach ZjednoczonychPodczas spotkania EVI i BOOM w Waszyngtonie moderatorzy na miejscu szeroko zapoznali się z technikami Lean oraz „8 typami marnotrawstwa”. Z dużą motywacją przeprowadzili również warsztat Lean 5S w dziale produkcji.
Ilustracja z zazębiającymi się zębatkami Kaizen, Lean Six Sigma i KVP+EVIIlustracja z zazębiającymi się zębatkami Kaizen, Lean Six Sigma i KVP+EVI
Kluczowa współpraca pracowników
W naszej amerykańskiej firmie zależnej Ensinger Inc. od 2012 roku pod nazwą BOOM realizowany jest podobny instrument KVP. Motto usprawnień brzmi tam „Believe, Our Opinions Matter”.
W siedzibie głównej brytyjskiej spółki zależnej Ensinger Ltd. wprowadzono niedawno program T.I.C.K., który również jest oparty na EVI. T.I.C.K. oznacza „Team Interaction Creates Kaizen”, czyli jego celem jest również identyfikacja oraz realizacja usprawnień przez udział i współpracę pracowników.
Metody stosowane w zakładach międzynarodowych wynikają z lokalnych wymagań i możliwości, jednak wszystkie koncepcje KVP Ensinger mają jedną cechę wspólną: Stawiają na inicjatywę pracowników i ducha zespołu.

Wizja EVI

„Stosujemy kulturę ciągłych usprawnień przez warsztat kompetencji EVI, na którym każdy pracownik tworzy wartości. W uczącej się organizacji stale unikamy marnotrawstwa”.